علت چین و چروک شدن فرش

علت چروک شدن فرش ماشینی بعد از شستشو به چند عامل بستگی دارد.

1-نوع فرش : فرش های 500 تا 700 شانه این اتفاع برایشان پیش میاید این نوع فرش ها بعد از چند بار و تا بعد از یک بار شستشو آحار فرش ازبین میروند.

2-عدم آبگیری فرش به صورت کامل و انداختن فرش بروی داربست ها جهت نمکیری پایانی

3-گرم بودن هوا : وقتی فرش شسته میشود و در هوای گرم روی داربس ها انداخته میشود در این حالت فرش کامل خوش شده و چسب پشت فرش به همین حالت می مانند.

 

برای رفع این مشکل:

فرش شش متری در ابعاد 2*3 قسمت های چروک شده را به صورت اسپر کردن آب پشت آن و سپس از سمت 3 متری آن لول نمایید و پس از 24 ساعت آن را با نمایید.

لازم به ذکر است که اگر برای فرش مدت زیادی از این اتفاق گذشته است زمان آن تغییر خواهد کرد