اطلاع رسانی لحظه ای

نرم افزار بله استفاده از ربات http://ble.ir/uimbot میتوانید وضعیت سفارش و همچنین صف رانندگان دریافت و تحویل را په صورت لحظه ای مشاهده نمایید

انجام اتصال به سامانه

1-در اپلیکیشن بله وارد ربات UimBot می شوید

2-روی استارت یا شروع را لمس کنید

3-اتصال به سامانه را لمس می نمایید

4-شماره موبایلی که در CRM قالیشویی ثبت شده است را وارد می نمایید

5-کد احراز ارسال شده را در وارد می نمایید

اتصال و شما برقرار شده است اطلاع رسانی به صورت لخظه ای در ربات شما ارسال می گردد.