بید خوردگی

اما در مقام مقایسه ای نچندان دقیق برمی آیم و صحبت از هم خویشان بید می کنیم، که در شرایط زیستی تقریباً مشابه با مؤلفه هایی نه زیاد نزدیک هم چو نوع تغذیه یا دما به چرخۀ زندگی خود ادامه می دهند و آنچنان موردتوجه قرار می گیرند که خواب وتغیر رنگ بدنشان نقطۀ اوج التفات را طلب می کند، البته آفت قالی نیست بلکه منبع قالی ابریشم یعنی “کرم ابریشم” است.

بید خوردگی قالی

بید خوردگی قالی | هوایی مرطوب ، فضایی تاریکی ، دمایی مناسب و کمی الیاف پشم محیطی کاملاً مناسب برای
چرخۀ زندگی موجودات ذره بینی به ویژه انواع قارچ ها و کپک ها است، اما مهم تر از آنها برای
ما”بید” می باش حشرۀ که دارای دگر زیستی کامل است و آفت قالی می باشد .
تعداد زیادی از فرش های نفیسی که در گذشته بافته شده بودند و در اثر این آفت از
بین رفته و نابود شده اند وتنها نامی از آنها باقی مانده است.
اما در مقام مقایسه ای نچندان دقیق برمی آیم و صحبت از هم خویشان بید می کنیم، که در شرایط
زیستی تقریباً مشابه با مؤلفه هایی نه زیاد نزدیک هم چو نوع تغذیه یا دما به چرخۀ زندگی خود ادامه
می دهند و آنچنان موردتوجه قرار می گیرند که خواب وتغیر رنگ بدنشان نقطۀ اوج التفات را طلب می کند،
البته آفت قالی نیست بلکه منبع قالی ابریشم یعنی “کرم ابریشم” است.

 
بید خوردگی قالی

برای تهیۀ اولین لازمۀ فرش ابریشم (ابریشم خام) و همچن مراحل تولید قالی متحمل رنجی بس دشوار می شویم
، ولی در حفظ آن غفلت خرج می کنیم و با کمی بی لطفی به چوب آفت می زنیم اش،
روی سخن همه نوع قالی با هر جنسی و ترکیبی است.
نگهداری قالی از یک گلدان کوچک بسیار ساده تر است و باکمی مراقبت می توان سالها از قالی سالم استفاده
کرد.
استفاده از نفتالین برای جولوگیری از بید خوردگی رایج است.

همچنین بخوانید :  نقالی یکی از جریان های فرهنگی کشورمان را بیشتر بشناسید!

اما مامیدانیم نفتالین چیست ؟

نفتالین ماده ای جامد است که به آسانی تبخیر می شود .
سوخت هایی از قبیل نفت و ذغال سنگ شامل نفتالین می باشند .
نفتالین را قطران سفید و کافور نیز می نامند وشکل رایج آن گلوله های نفتالین و یا به شکل پولک
است .
از سوختن و توتون هم نفتالین تولید می شود نفتالین بوی تندی دارد ولی بویش نامطبوع نیست ، کاربرد تجاری
نفتالین در تهیه پلاستیکهای پلی وینیل کلراید است عمده ترین مصرف آن برای دفع “بید ” و بوگیرهای توالت است
.

ما به چه طریقی درمعرض نفتالین و ترکیبات آن قرار می گیریم ؟

از طریق مقادیر کمی از آن که در هوای محیط بیرون وجود دارد ، لمس کردن و تماس با لباسها
و قالی هایی که به نفتالین آغشته شده اند یا استفاده از مواد دفع بید.
اما ضررهای استفاده از نفتالین هم مطرح است و اگر چه کاملا به اثبات نرسیده است ولی دست کم در
حیوانات می تواند باعث بروز سرطان شود.
با تغیراتی ساده فیزیکی در محیط زندگی بید می توان به راحتی این آفت را دفع کرد و با کمی
اهمیت در محیطی که هم خودمان و هم قالیهایمان هستند می توان هم قالی سالم داشت هم تنی سلامت و
از بروز این دسته مشکلات جلو گیری کرد.