تاثیر گرمایش از کف بر روی فرش

آیا گرمایش از کف بر روی فرش تاثیر مخربی دارد؟

گرمایش از کف برای فرش ها مشکل ایجاد نمی کنند ولی بهتر است برای فرش های دستباف کورکتور زیرین فرش را کمتر کنید.

در ابتدای استفاده از گرمایش از کف به مدت یک یا دو سال کرم بر روی فرش و سرامیک دیده میشود ولی این کرم ها کرم های فرش نیست بله در ماسه بادی استفاده شده بر روی لوله های گرمایش از کف میباشد.

کرم ها از کجا می آیند؟

بر اثر گرم شدن ماسه ها تخم های کرم موجود در ماسه گرم شده سر از تخم در می آورند تعداد کمی آن میتوانند از درزهای سرامیک بیرون بیایند و این اتفاق در تا دوسال انجام میشود و جای نگرانی نیست.

نکاتی برای نگهداری فرش دستباف در گرمایش از کف:

کورکتور های زیر فرش های دستباف را کم نمایید.

هر شش ماه یک بار فرش را بچرخانید

 

 

استفاده از این متن با ذکر منبع مجاز میباشد