نکاتی که قبل از شستشوی فرش باید بدانید

نکاتی که قبل از شستشوی فرش دستباف باید بدانید؟

  1. فرش های دستباف سفید مانند فرش های نائینی ، اردکانی و کاشان و ... که زمینه آن ها سفید هستند در شستشو فرش 90% احتمال زمینه آن به کرمی رنگ تغییر میکنند علت آن پشم خام کرمی رنگ هست و رنگرز جهت زیبا سازی و پشم را سفید می کنند که به علت ثبات رنگ رنگ آن در اولین شستشو تغییر می کنند.
  2. فرش دستباف پس از شستشوی اولین بار از فرش پرز پس داده می شود که علت آن شستشوی اولین بار می باشد که پرز های اضافه ای که پافند در حین بافت با مانده است از آن چدا می شود
  3. فرش های که رنگ آنها به اصلاح جوهری میباشد چاپ روی قسمت های دیگر فرش می کنند که ایراد از رنگرز پشم فرش می باشد استاندارد رنگرزی را رعایت نرده اند (قبل از بافت فرش پشم رنگ شده باید شستشو شود و درصدی کلر به پشم در شستشو زده شود تا رنگ ثبات بالای بگیرد)
  4. کجی فرش فرش ها در مراحل بافت احتمال کجی و یا تو هم رفتکی نقش دارد که پس از بافت با دارکش فرش می دهند تا این کجی را اصلاح کنند مشکل فرش رفع شود اما در شستشو فرش این کجی کمی به حالت قبلی برمی گردد