قالیشویی

شستشوی انواع فرش های ماشینی و دستباف زیر نظر کارشناس فرش متخصصین و دوره دیده در شرکت ملی فرش ایران

1 - شستشوی فرش ماشینی

انواع فرش ماشینی داخلی

فرش شگی (پرز بلند)

فرش پشمی

فرش ترکی

فرش برژیکی

2 - شستشوی فرش دستباف

فرش پشمی

فرش گل ابریشم

فرش چله ابریشم

فرش تمام ابریشم

فرش کلکی