کهنه نما

فرشهای قدیمی و قلابی

تعداد قابل توجهی از قالی های اصیلی که در موزه های جهان نگه داری می شوند اصل نیستند بلکه با روش دواشور آنها را کهنه نما کرده اند .برای نمونه تعداد زیادی از قالی های موزه ویکتوریا وآلبرت از ان جمله هستند. که پس از نمونه برداری و آزمایش ملاحظه شد که نه تنها رنگ فرش ها گیاهی نیست ، بلکه از رنگهای بازیک می باشد(رنگی بنام انیلین و یا جوهری ). که با روشهای آزمایشگاهی این تقلب افشاء شد .

 


البته با خوشدلی تاسف نمی خورم چون سزای غارتگران آثارنفیس و باستانی نباید بهتراز این باشد.

دوا شور:

برای کهنه نما کردن فرش آن را دوا شور می کنند.
این عمل از شدت رنگها می کاهد و بین رنگ های فرش هم آهنگی بوجود می آوردو رنگها بطور ساختگی شفاف می شوند و سطح فرش صیقلی می گردد.
موادی که برای دوا شور به کار می رود در بین قابیبافان به نام دوا معروف است.

اصولا"چناچه فرش از مواد اولیه ی سالم و مرغوب و با طراحی جالب و بوسیله بافنده ماهر بافته شده باشد نیازی به دوا شور ندارد.
لازم به ذکر است که عمل دواشور کردن به سلامت فرش اسیب می رساند

کلرینه کردن:

پشم وقتی در مجاورت با کلر قرارگیردقسمتی از فلسهای خود را از دست داده صاف و صیقلی می گردد.این عمل را در اصطلاح کلرینه کردن پشم می گویند و بیشتر برای ضد نمد شدن پارچه های پشمی بکار می برند.
اگر توجه داشته باشید که علل شفافیت فرش های قدیمی و باصطلاح پا خورده آنست که در اثر کثرت اصطکاک با عوامل خارجی الباف پشم تیزی نوک و فلسهای خود را از دست داده وصیقلی می شود حال همین عمل را چنانکه ذکر شد در مجاورت سود و پودر سفید گری (هیپو کلریت کلسیم )انجام می دهند.

سنگ شور فرش
در کارگاه های شور قالی فرشهای که جنس پرز آنها پشمی و از نطر ریالی ارزان قیمت هستند
وبا رنگهای شیمیایی رنگرزی شده اند با مواد ی مانند اسید فرمیک ،اسید کلریدریک و هیدرو شستشو می دهند. در این طریقه پرز فرش ریخته و تارو پود و بن گره باقی می ماند که به این شیوه سنگ شور می گویند.