تعرفه قالیشویی

هزینه های خدمات زیر با توجه به وسعت ، ظرافت و آسیب دیدگی کار بعد از بازدید کارشناس به مشتری اعلام میگردد.

ریشه کشی ، رنگبرداری ، رفع سوختگی ، رفع پارگی ، رفع بیدخوردگی ، رفع لار خوردگی ، لارکشی


هزینه حمل و نقل مبلغ پرداختی بالای 150،000 تومان رایگان میباشد به غیر از این صورت مبلغ 20،000 تومان بابت رفت و برگشت به مبلغ اضافه خواهد شد